Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Elblągu. Pobierz tutaj.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.19
05/30/2020 07:23:39 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry