• Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

  • Rekrutacja do przedszkoli
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.99
10/22/2018 18:42:48 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry