• Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

  • Rekrutacja do przedszkoli
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
12/11/2019 11:49:13 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry