• Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

  • Rekrutacja do przedszkoli
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.98
08/18/2018 00:21:08 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry