W sprawach technicznych związanych z Elektroniczną Platformą Edukacyjną oraz w sprawie Rekrutacji prosimy o kontakt z:
ws. technicznych: Wioleta Pudlik  wioleta.pudlik@opegieka.pl  tel. +48 55 237 60 19,
                            Jakub Zając  jakub.zajac@opegieka.pl tel. +48 55 237 60 37 

ws. rekrutacji :
ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do przedszkoli  z Panią Ewą Tomczyńską (55) 239-33-61  ewa.tomczynska@umelblag.pl
ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół podstawowych  z Panią Maria Leszczyńska (55) 239-33-09   leszczynska@umelblag.pl
ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych   z Panią Krystyną Wiśniewską (55) 239-33-59 wisniewska@umelblag.pl


Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Pani Jolanta Leśniewska (55) 239-33-13 jolanta.lesniewska@umelblag.pl
lub
Pani Urszula Witkowska (55) 239-33-91

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.86
02/21/2018 18:09:21 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry