W sprawach merytorycznych związanych z Rekrutacją prosimy o kontakt przede wszystkim z dyrektorem przedszkola/szkoły lub upoważnioną przez niego osobą (w szkole jest to sekretarz szkoły).

 

Kontaktować się można również z:

ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do przedszkoli  z Panią Ewą Tomczyńską (55) 239-33-61  ewa.tomczynska@umelblag.pl
ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół podstawowych z Panią Aleksandrą Flakowską (55) 239-33-59   aleksandra.flakowska@umelblag.pl
ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z Panią Iwoną Zapolską (55) 239-33-09  iwona.zapolska@umelblag.pl

 

oraz sprawach technicznych z Panem Piotrem Aszkielańcem (55) 239-33-65   piotr.aszkielaniec@umelblag.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
08/05/2020 10:28:27 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry