W sprawach merytorycznych związanych z Rekrutacją prosimy o kontakt przede wszystkim z dyrektorem przedszkola/szkoły lub upoważnioną przez niego osobą (w szkole jest to sekretarz szkoły).

 

Kontaktować się można również z:

ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do przedszkoli  z Panią Ewą Tomczyńską (55) 239-33-61  ewa.tomczynska@umelblag.pl
ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół podstawowych  z Panią Maria Leszczyńska (55) 239-33-09   leszczynska@umelblag.pl
ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych   z Panią Krystyną Wiśniewską (55) 239-33-59 wisniewska@umelblag.pl

 

W sprawach technicznych dot. Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (EPED) prosimy o kontakt z zespołem wsparcia technicznego:
(55) 237-60-59

 


Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Pani Jolanta Leśniewska (55) 239-33-13 jolanta.lesniewska@umelblag.pl
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.99
12/10/2018 21:50:28 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry