W sprawach technicznych związanych z Elektroniczną Platformą Edukacyjną oraz w sprawie Rekrutacji prosimy o kontakt z:
 

ws. technicznych  (55) 239-34-52/33-92

 

ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do przedszkoli  z Panią Ewą Tomczyńską (55) 239-33-61  ewa.tomczynska@umelblag.pl

 

ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół podstawowych  z Panią Moniką Kępińską (55) 239-33-09  kepinska@umelblag.pl
 

ws. merytorycznych dot. Rekrutacji rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych   z Panią Krystyną Wiśniewską (55) 239-33-59 wisniewska@umelblag.pl
 


 

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

Pani Teresa Karpińska (55) 239-33-92 teresa.karpinska@umelblag.pl
lub

Pan Karol Przybył (55) 239-34-52 karol.przybyl@umelblag.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.81
12/11/2017 10:24:18 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry