Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wybierz inną placówkę
SOSW1 - Grupy Wychowawcze
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
01/24/2020 15:01:25 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry