Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wybierz inną placówkę
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.101
02/24/2019 06:37:52 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry