Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wybierz inną placówkę
SOSW1 - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/13/2020 16:07:33 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry