Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wybierz inną placówkę
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.8
04/26/2019 10:58:22 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry