Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wybierz inną placówkę
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/10/2020 02:11:44 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry