Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wybierz inną placówkę
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
10/22/2019 13:41:49 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry