Młodzieżowy Ośrodek Sportowy wybierz inną placówkę
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.101
02/24/2019 06:40:44 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry