Młodzieżowy Ośrodek Sportowy wybierz inną placówkę
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
10/22/2019 13:41:19 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry