Przedszkole wybierz inną placówkę
SOSW1 - Punkt Przedszkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/10/2020 01:24:59 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry