Zespół Szkół i placówek oświatowych wybierz inną placówkę
SOSW2 - MALUCH - Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.8
04/26/2019 10:24:25 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry