Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
CKZiU - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
10/22/2019 14:01:27 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry