Szkoła Policealna wybierz inną placówkę
CKZiU - Szkoła Policealna dla Dorosłych
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
01/24/2020 16:06:22 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry