Gimnazjum wybierz inną placówkę
SOSW2 - Gimnazjum w SOSW2
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.14
08/20/2019 23:48:50 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry