Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
SOSW2 - Szkoła Podstawowa SOSW2
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.14
08/20/2019 22:54:15 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry