Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
SOSW1 - Szkoła Podstawowa SOSW1
im. im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/02/2020 07:47:14 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry