Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
ZS2 - Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
08/05/2020 10:32:48 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry