Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
ZS1 - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/13/2020 17:40:10 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry