Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józfa Piłsudskiego
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.101
02/24/2019 06:41:53 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry