Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józfa Piłsudskiego
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.99
12/13/2018 00:47:46 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry