Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Elblągu
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/13/2020 15:28:49 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry