Szkoła podstawowa wybierz inną placówkę
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblagu
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
08/05/2020 10:28:45 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry