Przedszkole wybierz inną placówkę
Przedszkole nr 10
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.99
12/13/2018 01:15:32 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry