Aktualności
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014
28.03.2013

 

Szanowni Państwo !

 
Wzorem lat ubiegłych nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 prowadzony będzie w formie elektronicznej  dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl.
Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.
UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (dru do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru. 
 

lp.
terminy
działania
1
od 2 kwietnia do 21 czerwca 2013r.
Składanie podań przez kandydatów           do szkół ponadgimnazjalnych
2
od 21 czerwca do 3 lipca 2013r. do godz. 14:00
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń gimnazjalnego wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3
5 lipca 2013r. godz.14:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.
4
do 10 lipca 2013r. godz. 14:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki               w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.
5
11 lipca 2013r. godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.
6
do 12 lipca 2013r. godz. 14:00
Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
7
16 lipca 2013r. godz. 14:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 Szczegółowe informacje znajdują się na zakładce Rekrutacja/Rekrutacja do szkół ponadgimnazjlnych (www.eped.pl)

 

 

Liczba wyświetleń: 925
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/04/2020 03:52:43 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry