Aktualności
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014
05.03.2013

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Wzorem lat ubiegłych nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 prowadzony będzie w formie elektronicznej  dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał                        i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np.                  z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk                    do pobrania w szkole bądź na stronie)  złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

 

 

lp.

terminy

działania

1

od 2 kwietnia do 21 czerwca 2013r.

Składanie podań przez kandydatów           do szkół ponadgimnazjalnych

2

od 21 czerwca do 3 lipca 2013r. do godz. 14:00

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń gimnazjalnego wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

3

5 lipca 2013r. godz.14:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

4

do 10 lipca 2013r. godz. 14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki               w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

5

11 lipca 2013r. godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

6

do 12 lipca 2013r. godz. 14:00

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

7

16 lipca 2013r. godz. 14:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na zakładce Rekrutacja/Rekrutacja do szkół ponadgimnazjlnych (www.eped.pl)

 

Liczba wyświetleń: 889
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/04/2020 04:01:21 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry