Aktualności
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014
27.02.2013

Wzorem zeszłorocznego sukcesu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 prowadzony będzie w formie elektronicznej dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl. 

Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku, aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji. W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl. 

ZASADY REKRUTACJI 

    O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!


 

    Rekrutacja na rok szkolnych 2013/2014 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.


 

    System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.


 

    Do przedszkoli dzieci zapisywane są od 3 do 6 roku życia oraz  w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci 2,5-letnie (urodzone w 2011 r. od stycznia do marca). W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej – wypełniają potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na platformie www.eped.pl.  i dostarczają  jego wydruk do przedszkola.


 

    Rodzice zapisując dziecko po raz pierwszy, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności


 

    Rodzice, których dziecko przyjęto do przedszkola podpisują z dyrektorem przedszkola „umowę o świadczeniu usług” - umowa podpisywana jest na rok szkolny. 

  

Szczegółowe informację znajdują się na www.eped.pl 

  

UWAGA!


 

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np.                  z powodu braku komputera, dostępu do internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu). 

  

Terminarz rekrutacji 

  

20 marca br. zostanie uaktywniony moduł rekrutacji do przedszkola na stronie internetowej www.eped.pl z informatorem i szczegółową ofertą elbląskich przedszkoli. 

  

20 marca - 10 kwietnia 2013r. – składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola „potwierdzania woli kontynuowania edukacji przedszkolnej” w systemie (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu) i dostarczenie jego wydruku do przedszkola. 

  

Rodzice starający się o przyjecie dziecka do przedszkola po raz pierwszy są zobowiązani do wypełnienia na stronie www.eped.pl elektronicznej karty zapisu dziecka wskazując maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności (przedszkole pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru).


 

Liczba wyświetleń: 2087
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/04/2020 03:10:15 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry