Aktualności
STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
26.08.2015

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, uprzejmie  informuje,  że  wzorem  lat  ubiegłych  przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi  przeprowadzona zostanie akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2015/2016  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg  -   w  terminie  do dnia  15 września  br.  

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne - nie może być wyższa niż kwota 456 zł netto, a od 1 października br. nie może być wyższa netto niż- 514 zł.

 

 Wnioski można pobrać:
        -  z Biuletynu Informacji Publicznej

        -  z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia;

        -  w szkole, do której uczęszcza uczeń,  jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę
           Miasto Elbląg;
        - w  Urzędzie Miejskim  w  Elblągu (pokój 318),  jeżeli  uczeń  pobiera  naukę w szkole  położonej  poza terenem Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.

 

Szczegółowe  informacje uzyskacie Państwo:  Biuletyn Informacji Publicznej   - Karta Usługi  KU-157/DESiT              
                                                                                   Z A P R A S Z A M Y 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania
  • (117 kB) Liczba pobrań: 91
Liczba wyświetleń: 4087
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 02:04:11 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry