Aktualności
X ELBLĄSKIE DNI POPRAWNEJ MOWY
14.01.2013

 

Uprzejmie informujemy, że w okresie ferii zimowych, od 21 stycznia 2013 r. do 01 lutego 2013 r., Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Elblągu organizuje
                       
X ELBLĄSKIE DNI POPRAWNEJ MOWY
 
W tych dniach chętne osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań,porad i konsultacji logopedycznych, wg wyszczególnienia j.n.:
 
  • bezpłatne badania logopedyczne dzieci (od 1 roku życia), młodzieży oraz osób dorosłych
  • poradnictwo adresowane do młodzieży pragnącej studiować
    w szkołach teatralnych, dziennikarskich, prawniczych
  • konsultacje w sprawie potrzeb i sposobów poprawy dykcji lub artykulacji
  • konsultacje dla nauczycieli przedszkoli, szkół, pedagogów szkolnych, wychowawców ukierunkowane na doskonalenie mowy dziecka, naukę komunikowania się, rozwijanie dbałości własne narządzie narzędzie pracy – głos
  • konsultacje i porady dla osób mających trudność w porozumiewaniu się
     z osobą po wylewie lub udarze
 
Czas realizacji działań w ramach X Elbląskich Dni Poprawnej Mowy:
od 21 stycznia 2013r. do 01 lutego 2013r. - w godz. od 800 do 1700 
 
Sposób zgłaszania się osób zainteresowanych skorzystaniem z badania, porady lub konsultacji:
kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu - numer telefonu 55 625 82 51
 
W trakcie Elbląskich Dni Poprawnej Mowy będzie też sposobność zapoznania się z naszymi propozycjami w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, które oferujemy w bieżącym roku szkolnym.
 
        
                                  Z poważaniem
                              Joanna Żbikowska
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 
                                         w Elblągu


 

 

 
 
 

 

Liczba wyświetleń: 921
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:06:06 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry