Aktualności
Konferencja Mądry start w dziecięcy świat
11.05.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2015 r., w godz. 10.00 – 14.30, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, w ramach XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny odbędzie się konferencja pt. Mądry start w dziecięcy świat. Organizatorami przedsięwzięcia są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Konferencja adresowana jest do rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci przed trzecim rokiem życia.

Program konferencji obejmie dwie części:

Część I wykładowa (10.00-12.30)

  1. Wspieranie rozwoju małego dziecka z perspektywy doświadczeń z innowacji pedagogicznej „Mądry start w dziecięcy świat” – Joanna Żbikowska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu
  2. Znaczenie integracji sensorycznej dla prawidłowego rozwoju dziecka  -  Ewa Romanik, dyrektor Ośrodka Diagnozy, Terapii i Szkoleń ODTIS w Gdańsku
  3. Zdrowie dziecka: co ma na nie wpływ – dr Jurand Orlikowski, lekarz pediatra
  4. Mądry start w świat przedszkola – o krok dalej – Joanna Gawlicka, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

 

Część II warsztatowa, adresowana do rodziców, opiekunów i nauczycieli grup przedszkolnych organizowanych dla dzieci przed trzecim rokiem życia (od godz. 13.00; 60-90 min. )

– do wyboru

1.  Zabawa bez zabawek – warsztat poświęcony rozwijaniu mocnych stron, możliwości i potencjałów dziecięcych.

Prowadzący: Natasza Wojtaszek

2. Metoda Dobrego Startu i Metoda Ruchu Rozwijającego – warsztat przygotowujący
do wykorzystania w relacjach z dzieckiem uznanych  sposobów i metod stymulacji rozwoju. 

Prowadzący: Barbara Uhryn, Jolanta Szczygieł

3. Mowa – warsztat przygotowujący do rozwijania rozwoju komunikacji językowej poprzez zabawy wspierające małe dziecko.

Prowadzący: Marzena Karman, Ewa Zielińska

4. Wspieranie przez czytanie – warsztat przygotowujący rodziców do pisania bajek dla swoich dzieci i pokazujący możliwości wykorzystania książki przez rodziców.

Prowadzący: Marta Słoniecka – Piotrowska

5. Integracja sensoryczno – motoryczna – warsztat pokazujący zabawy i ćwiczenia rozwijające  integrację u dziecka.

Prowadzący: Marta Patyk - Żytkowska

6. Dobre bycie z dzieckiem – warsztat ukazujący możliwości wspierania rozwoju emocjonalnego w relacji rodzic – dziecko.

Prowadzący: Elżbieta Błażejewska – Bandurska, Izabela Pyszkowska

7.  Opanowanie emocji – warsztat poświęcony radzeniu sobie przez  osoby dorosłe opiekujące się dziećmi z emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Prowadzący: Anna Leibner – Zięba, Katarzyna Małkiewicz

 

Zapisy na zajęcia warsztatowe: bezpośrednio przed konferencją oraz w przerwie między częścią wykładową a warsztatową.

 

Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie wystawa plakatów tematycznych poświęconych rodzinie, których autorami są studenci PWSZ w Elblągu.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1938
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:57:51 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry