Aktualności
„Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13.12.2012

  

„Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.07.2010-30.09.2013

Wartość projektu: 465 800,00 zł

Partnerzy projektu: Gmina Miasto Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu


           Innowacyjny program w nauczaniu fizyki „Eksperyment edukacją przyszłości” ma przede wszystkim zainteresować młodzież gimnazjalną fizyką, a także pokazać, że ta dziedzina nauki jest nie tylko ciekawa, ale towarzyszy nam nieustannie w codziennym życiu. To również okazja do tego, aby młodzi ludzie pomyśleli o swojej przyszłości.

Programem zostały objęte wszystkie elbląskie gimnazja. Obecnie w dodatkowych zajęciach fizyki uczestniczy 230 uczniów. Specjalnie dla nich zaplanowano aż 1020 godzin dodatkowych lekcji, podczas których rozbudzają swoją naukową ciekawość. Zajęcia są organizowane przede wszystkim po to, by młodzież przełamała swój lęk przed kierunkami ścisłymi. Innowacyjny program nauczania fizyki został nie tylko stworzony pod kątem lepszego przygotowania uczniów do testów gimnazjalnych, to również odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Z badań, które przeprowadził przed rozpoczęciem projektu Urząd Miejski wynikało, że naukę na kierunkach ścisłych rozpoczyna niewielka liczba uczniów. Młodym ludziom najwięcej problemów sprawiało zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności. Umiejętności te są niezbędne do efektywnej nauki przedmiotów ścisłych.

Umożliwienie młodzieży zdobywanie tych umiejętności metodą eksperymentu jest pomysłem trafionym w dziesiątkę. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, mimo że są one dodatkowe
i odbywają się popołudniami. Z gimnazjalistami pracują zarówno nauczyciele fizyki, jak i wykładowcy akademiccy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Politechniki Gdańskiej. Receptą na udane zajęcia jest  dobór wykwalifikowanej kadry.

Ponadto lepsze poznanie i zrozumienie zagadnień fizycznych ułatwia przede wszystkim praca z wykorzystaniem niezbędnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione
w ramach projektu. Wykorzystując podczas przeprowadzania eksperymentu dostępne narzędzia oraz materiały uczniowie osiągają pożądany przez siebie efekt. To doskonale pokazuje, że warto łączyć teorię z praktyką, a także warto udoskonalać i wprowadzać innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych, by kształcenie w elbląskich szkołach gimnazjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych było bardziej efektywne. Zaproponowana metoda nauczania zdecydowanie różni się od dotychczasowych. Nauka fizyki przy pomocy eksperymentu wiąże się
z większym zaangażowaniem uczniów, a także rozwija u nich takie cechy jak dociekliwość, ciekawość świata, ambicja oraz cierpliwość. I właśnie tu z pomocą przychodzi innowacyjny sposób nauczania- metodą eksperymentu.

Celem projektu jest również opracowanie i stworzenie poradnika metodycznego dla nauczycieli, który będzie zawierał opis metody nauczania, a także wskazówki, w jaki sposób ją wykorzystać. Znajdą się tam również przykładowe scenariusze zajęć oraz karty pracy ucznia. Elbląg jest pionierem, jeśli chodzi o wypracowanie metody nauczania fizyki opartej na eksperymencie. Poradnik, który powstanie na podstawie zajęć, zostanie przekazany nauczycielom fizyki w gimnazjum. Dodatkowo zostaną oni przeszkoleni przez pracowników PWSZ, jak skutecznie wprowadzić nową metodę nauczania. Tak przygotowani mają szansę zrewolucjonizować lekcje fizyki w klasach gimnazjalnych i sprawić, że młodzież nie będzie już dłużej wahała się, czy swoją dalszą naukową karierę związać z naukami ścisłymi.

 

Liczba wyświetleń: 846
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:43:13 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry