Aktualności
„Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno-turystycznego Polski i Słowacji.
11.12.2012

 

       Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Salka (Słowacja) realizuje projekt pn. „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno-turystycznego Polski i Słowacji. Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.

      Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Jest to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie.

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu:

  • rozwijanie wśród dzieci wiedzy o podobieństwach regionu Elbląga i Salka w zakresie historii regionalnej i turystyki,
  • wzrost wiedzy i umiejętności u nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”,
  • wzrost świadomości młodego człowieka nt. historii swojego regionu poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”,
  • wzrost umiejętności wśród pracowników systemu oświaty nt. sposobu i narzędzi promocji miasta, regionu,
  • wzrost wiedzy wśród pracowników systemu oświaty nt. problemów oraz sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli,
  • kreowanie wizerunku regionu- promocja regionu turystycznego z wykorzystaniem historii regionu poprzez opracowaniem produktów turystycznych.

 

Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim 01.08.2012-31.07.2014.

 

Całkowita wartość projektu 45000 EUR, w tym kwota dofinansowania 38750 EUR.

 

Partnerzy:

Polska: Gmina Miasto Elbląg, Szkoła Podstawowa nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury

Słowacja: Local Office Salka, Primary School of Hungarian teaching Salka, Cultural and Touristic Association of the Ipel Valley

 

 

 

Pliki do pobrania
  • (492 kB) Liczba pobrań: 23
  • (713 kB) Liczba pobrań: 24
  • (53 kB) Liczba pobrań: 29
Liczba wyświetleń: 970
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 00:49:29 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry