Aktualności
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
13.04.2015

 

      Na tegoroczne wakacje Referat Edukacji we współpracy ze szkołami przygotował atrakcyjną ofertę wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane  półkolonie, dlatego też w czasie wakacji  zaplanowano  dziesięć dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację będą odpowiadały:

I turnus:  29 czerwca  - 10 lipca

  • Szkoła Podstawowa  nr 15   (ul. Modlińska 39) 
  • Szkoła Podstawowa  nr  16  (ul. Sadowa 2)  
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2  ( Polna 8A) 

II turnus: 13 – 24  lipca

  • Szkoła Podstawowa  nr 6  (ul. Piłsudskiego 4) 
  • Szkoła Podstawowa  nr  14 (ul. Mielczarskiego 45)  

III turnus: 27 lipca - 07 sierpnia

  • Szkoła Podstawowa  nr  18 (ul. Węgrowska 1)  
  • Szkoła Podstawowa  nr 23   (ul. Słoneczna 14) 

IV turnus: 11 - 22 sierpnia

  • Szkoła Podstawowa  nr  12  (ul M. Zajchowskiego 12) 
  • Szkoła Podstawowa  nr 4  (ul Mickiewicza 41) 
  • Zespół Szkół nr 1  (ul.  J. Korczaka 34)  

 

Wszelkie informacje dostępne będą w szkołach podstawowych od dnia
13 kwietnia br
.

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półkolonii, winni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.
W szkole tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półkolonię (będzie potrzebny PESEL dziecka).

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 4 maja 2015 r od godziny 8.00. 

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby ( 100 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępu  itp.).

Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej
w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie ( zwolnione są z opłaty 40 zł)         

Uwaga:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2  w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze  wszystkich elbląskich szkół (również dzieci
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

W związku z bardzo licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 2400
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:23:44 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry