Aktualności
Stypendia szkolne 2012/2013
16.08.2012


Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego:
1) w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg;
2) w  Urzędzie Miejskim w  Elblągu,  jeżeli   uczeń  pobiera  naukę w  szkole  położonej  poza terenem Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.


  pok. 112, tel. 239-34-52  godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30
  stanowisko ds. pomocy materialnej i Elektronicznej Platformy Edukacyjnej

• Termin składania dokumentów:
- do 15 września danego roku szkolnego – dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

- do 15 października – dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Kryterium aktualne na osobę w rodzinie wynosi. tj. 351,00 zł netto, natomiast od dnia 01 października 2012 r. kryterium na osobę w rodzinie wynosić będzie 456,00 zł netto.

pliki do pobrania http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/15181

Liczba wyświetleń: 2057
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/04/2020 04:13:09 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry