Aktualności
XVII EDYCJA SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW ,,8 WSPANIAŁYCH’’
18.12.2014

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w XVII edycji Samorządowego  Konkursu Nastolatków
,,8 Wspaniałych’’.

Celem konkursu jest promowanie młodzieży, która społecznie pracuje na rzecz  ciężko chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Młodzieży, która za swoją działalność zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Laureaci konkursu to  wolontariusze  działający w szkolnych klubach, domach pomocy społecznej, schroniskach, szpitalach, hospicjach. Uczestniczący w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności czy pieniędzy dla potrzebujących.

 To wspaniali młodzi ludzie, którzy swoją postawą urzeczywistniają takie wartości

jak odpowiedzialność, uczciwość, życzliwość i troska o innych.

Do konkursu można zgłaszać kandydatów indywidualnych w  kategorii  „Ósemka” – w wieku od 14 do 19 lat. 

 Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury jest tytuł Laureata.

 

Kryterium oceny kandydatów do konkursu jest:

-konsekwencja w realizacji podjętych prac,

-zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,

-pozytywny efekt społeczny,

-wzorotwórczy charakter działań,

-wytrwałość w pokonywaniu trudności,

-motywy działania,

-minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.  

Formy działania zasługujące na nagrodzenie to:

-podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa
i środowiska lokalnego,

-zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,

-podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,

- aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

 

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

Zgodnie z regulaminem konkursu można przysyłać również zgłoszenia uczestników poprzednich edycji, którzy nie zostali laureatami.

Karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim (biuro podawcze ), ul. Łączności 1 w Elblągu do 6.03.2015r.

Laureaci  zostaną przedstawieni elblążanom i nagrodzeni podczas uroczystej
Gali w Elblągu, a także wezmą udział w Ogólnopolskim Finale Konkursu
8 Wspaniałych w Ostródzie. 

 

W załączeniu  karta  uczestnictwa  w Samorządowym Konkursie Nastolatków

8 Wspaniałych.

Pliki do pobrania
  • (97 kB) Liczba pobrań: 26
Liczba wyświetleń: 1841
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 02:00:35 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry