Aktualności
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013
19.03.2012

Szanowni Państwo !

Wzorem lat ubiegłych nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 prowadzony będzie w formie elektronicznej  dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl.

 

 

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał  i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie)  złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

lp.

terminy

działania

1

od 2 kwietnia do 22 czerwca 2012r.

Składanie podań przez kandydatów           do szkół ponadgimnazjalnych

2

od 22 czerwca do 3 lipca 2012r. do godz. 14:00

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń gimnazjalnego wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

3

6 lipca 2012r. godz.14:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

4

do 10 lipca 2012r. godz. 14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki               w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

5

11 lipca 2012r. godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

6

do 13 lipca 2012r. godz. 14:00

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

7

16 lipca 2012r. godz. 14:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 Szczegółowe informacje znajdują na www.eped.pl w POMOCY

 

Pliki do pobrania
  • (67 kB) Liczba pobrań: 32
Liczba wyświetleń: 1665
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 00:37:01 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry