Aktualności
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013
12.03.2012

Szanowni Państwo !
W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do przedszkoli odbędzie się przy wykorzystaniu platformy elektronicznej. Przyjęte rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji.


System opracowany przez Urząd Miejski w Elblągu oraz OPEGIEKA jest narzędziem wspomagającym pracę przedszkoli i szkół w dziedzinie rekrutacji (przyjmowanie dokumentów, wprowadzanie i porządkowaniem danych, ustalania i ogłaszania wyników) oraz pracy bieżącej. W serwisie internetowym www.eped.pl sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji.


Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji. W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl.


ZASADY REKRUTACJI

  1. O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
  2. Rekrutacja na rok szkolnych 2012/2013 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  4. Do przedszkoli dzieci zapisywane są od 3 do 6 roku życia. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
  5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności (umowa o świadczeniu usług podpisywana jest na rok szkolny).

- szczegółowe informację znajdują się na www.eped.pl

UWAGA!

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce i wypełnić go i złożyć go w przedszkolu).

Terminarz rekrutacji
20 marca zostanie uaktywniony moduł do rekrutacji do przedszkola na stronie internetowej www.eped.pl z informatorem i szczegółową ofertą elbląskich placówek. Na stronie rodzice są zobowiązaniu do wypełnienia elektronicznej karty zapisu dziecka do maksymalnie trzech placówek.


20 marca – 20 kwietnia 2012 r. – składanie kart zgłoszeń w systemie (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
do 20 kwietnia 2012r. – dostarczenie kart zgłoszeń do przedszkola I wyboru ,
15 maja 2012 r. godz. 15.00– ogłoszenie wyników naboru,
15 - 30 maja 2012 r. podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
1 czerwca 2012 r. – komunikat w sprawie wolnych miejsc,

do 15 kwietnia 2012 r – rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają potwierdzanie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej.


Liczba wyświetleń: 2159
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 00:47:02 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry