Aktualności
Nowy wymiar nauczania, Zaprzyjaźnić się z fizyką
06.03.2014

Przedmioty techniczne uważane są przez wielu gimnazjalistów za trudne i oderwane od rzeczywistości. Elbląski ratusz postanowił sytuację odmienić i poprzez zmiany w sposobie nauczania – przede wszystkim fizyki – zachęcić uczniów do większego zainteresowana przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi.


Przewaga liczby liceów ogólnokształcących nad technikami nie pozostaje bez wpływu na kształt szkolnictwa wyższego w Polsce. Młodzież znacznie częściej wybiera kierunki humanistyczne. Tymczasem polska gospodarka potrzebuje specjalistów z dyplomami inżynierskimi, a takich brakuje. O tych problemach od lat mówią m.in. przedsiębiorcy.
Sytuacji się jednak nie da uzdrowić bez zmian w sposobie nauczania tak ważnych przedmiotów jak fizyka, matematyka i informatyka. Młodzież, co potwierdzają badania przeprowadzone przez elbląski ratusz, uważa kierunki matematyczno – przyrodnicze za bardzo trudne i oderwane od rzeczywistości. Dlatego też młodzi ludzie bardzo rzadko deklarują chęć nauki na tych kierunkach. Palmę pierwszeństwa wśród niepopularnych przedmiotów dzierży, tak ważna, fizyka. Sytuację postanowił odmienić Urząd Miasta w Elblągu, który od lat notuje deficyt wśród informatyków, fizyków i matematyków. Według ekspertów problemem jest sposób nauczania m.in. fizyki w gimnazjum i na wyższym poziomie. Jak stwierdził Nicolas Tesla, wybitny wynalazca: Współcześni naukowcy zastępują eksperymenty matematycznymi formułami i błądząc pomiędzy równaniami budują świat, który nie ma powiązania z rzeczywistością. Niestety, podobnie jest w polskich szkołach. Jak pokazują badania zlecone przez ratusz w Elblągu, prawie 200 uczniów (z 1702 ankietowanych) nie widziało żadnego doświadczenia na lekcji fizyki. Uczniowie sporadycznie też wykonują doświadczenia samodzielnie, co zniechęca do nauki tego przedmiotu.

Nie bójcie się eksperymentów
W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Eksperyment edukacja przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych grupa ekspertów kierowanych przez dr. inż. Stanisława Kwitnewskiego przygotowała Poradnik metodyczny dla nauczycieli do nauczania fizyki metodą eksperymentu. W trakcie prac naukowcy systematycznie konsultowali się z nauczycielami fizyki, sprawdzali jego skuteczność w pracy z uczniami. Scenariusze prezentowane w poradniku zostały tak skonstruowane, aby dać uczniom możliwość odkrywania i badania. Do poradnika dołączono płytę CD ze scenariuszami lekcji z wykorzystaniem filmu interaktywnego. To alternatywa dla ubogich w laboratoria szkolnych pracowni fizycznych. Dzięki lekcjom w wirtualnym laboratorium uczniowie mogą wykonywać wirtualne eksperymenty. Zaletą filmów dydaktycznych jest możliwość dostosowania tempa filmu do poziomu klasy, a także możliwość samodzielnego sprawdzania swoich wyników z wynikami opublikowanymi w końcowej części prezentacji. Są tu też karty pracy (standardowe i rozbudowane), które nauczyciel może wydrukować, a także prezentacje multimedialne.

Dedukcja, indukcja, heurystyka
To, co wyróżnia poradnik to też heurystyczne i algorytmiczne podejście do metod i technik kształcenia. Dzięki poradnikowi uczniowie do wiedzy dochodzą na wiele sposobów, np. poprzez dedukcję (robią doświadczenia, a następnie za pomocą ogólnych praw próbują wyjaśnić wyniki obserwacji), indukcję (uczniowie na podstawie samodzielnie wykonywanych eksperymentów próbują zapisać ogólne zasady przyrody) i analogię. Autorzy poradnika postawili też na twórcze rozwiązywanie zadań, a więc zastosowanie heurystyki. A to, według nich, wymaga odejścia od rutyny, która krępuje twórczości oraz przyjęcia postawy nastawionej na innowacyjność . W poradniku wykorzystano także inne metody i techniki
rozwijające ciekawość poznawczą uczniów, ich kreatywność , inspirujące oraz stymulujące rozwój poznawczy gimnazjalistów. Część scenariuszy oparato o róż ne odmiany dyskusji (np. burzę mózgów). W kilku scenariuszach zastosowano też metodę gier i zabaw, w czasie której uczniowie opisują fizyczne właściwości dobranych zabawek dydaktycznych. Scenariusze zajęć mają aktywizować uczniów podczas całej lekcji, a nie tylko jej części Wypełniając kartę pracy, uczniowie samodzielnie wykonują niezbędne eksperymenty. Filmy interaktywne włączają uczniów w prowadzenie różnych pomiarów, obliczeń, dyskusji. Ciekawostką są też testy, które uczniowie rozwiązują nie tylko na koniec zajęć, ale też przed ich rozpoczęciem. Dzięki temu nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów przed blokiem eksperymentów i po ich wykonaniu.


Zawartość poradnika:
1. Analiza problemu dydaktyki fizyki w szkole gimnazjalnej.
2. Opis innowacyjności „metody eksperymentu”.
3. Praca z poradnikiem – instrukcja dla nauczycieli.
4. Program szkoleń dla nauczycieli.
5. 40 scenariuszy zajęć lekcyjnych z fizyki
a) jeden test na wejściu,
b) jeden test na wyjściu,
c) 33 scenariusze lekcyjne z wykorzystaniem metody eksperymentu,
d) Pięć scenariuszy z interaktywnymi filmami dydaktycznymi.

Zawartość płyty CD:
1. Poradnik w formie elektronicznej.
2. Pięć prezentacji multimedialnych stanowiących wprowadzenie teoretyczne do zajęć eksperymentalnych.
3. Pięć scenariuszy lekcji z filmami interaktywnymi.
4. 33 wyodrębnione karty pracy dla uczniów gotowe do wydruku przez nauczyciela.
5. Podstawa programowa z fizyki dla gimnazjum.

Co w podręczniku:
Poradnik składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, to poradnik w wydrukowanej formie, w którym zamieszczone są wszystkie scenariusze zajęć lekcyjnych z opisem efektów kształcenia, użytych metod i środków dydaktycznych. Druga część to płyta CD, na której znajdują się wyodrębnione ze scenariuszy karty pracy ucznia oraz wszystkie niezbędne dodatki multimedialne.

poradnik do pobrania
 

Liczba wyświetleń: 4203
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 02:16:10 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry