Aktualności
Projekt pn. „4 S-Say Short Simply Sport” - wizyta gości z Rumunii
03.01.2014


Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Timisoara (Rumunia) realizuje projekt pn. „4 S-Say Short Simply Sport”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Partnerami lokalnymi po stronie polskiej są: Urząd Miejski w Elblągu, IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, Gimnazjum nr 9 w Elblągu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

                W dniach 11.12.13-16.12.13 w Elblągu gościli przedstawiciele tamtejszych oświatowych instytucji, urzędu oraz klubów sportowych. Podczas tygodniowego pobytu odbywały się  sesje szkoleniowe, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, szkolenia nauczycieli, obserwacja zajęć sportowych w szkołach/placówkach oświatowych, spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami, trenerami, uczniami. Przeprowadzono szereg paneli dyskusyjnych, które dotyczyły m.in.: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy nt. atrakcyjności prowadzenia aktywnej formy zajęć fizycznych oraz zrozumienia wartości, jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, tworzenia innowacyjnych metodologii prowadzenia zajęć kultury fizycznej, wzmacnianie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć kultury fizycznej, metod dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, sposoby propagowania sportu jako atrakcyjnej i niezbędnej dziedziny życia.
 Liczba wyświetleń: 1397
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 00:25:31 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry