Aktualności
KONKURS NA LOGO PROJEKTU
05.12.2013

Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Berkovitsa (Bułgaria) realizuje projekt pn. „Prevention and education - cooperation of local authorities and police addressed to schools and educational institutions” (Prewencja i edukacja- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych). Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio.

Partnerami lokalnymi po stronie polskiej są: Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Gimnazjum nr 6 w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Elblągu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

            W dniach 05.12.2013- 18.12.2013 w ramach projektu organizowany będzie konkurs na opracowanie logo projektu. W konkursie biorą udział uczniowie Gimnazjum nr 6 w Elblągu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Logo ma zostać wykonane w grafice komputerowej i przesłane w formie elektronicznej na adres:

  1. Uczniowie Gimnazjum nr 6 w Elblągu opracowane przez siebie projekty logo winni przesyłać na adres email: sekretariat_gim6@wp.pl  do dnia 18.12.2013r.
  2. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu opracowane przez siebie projekty logo winni przesyłać na adres email: ania1004@wp.pl  do dnia 18.12.2013r.

W treści email należy wpisać: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły.

Regulamin konkursu w pliku:

Liczba wyświetleń: 893
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 00:39:35 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry