Aktualności
Projekt pn. „4 S-Say Short Simply Sport”
06.09.2013

Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Timisoara (Rumunia) realizuje projekt pn. „4 S-Say Short Simply Sport”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.
 

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.


Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy nt. atrakcyjności prowadzenia aktywnej formy zajęć fizycznych oraz zrozumienia wartości, jakie niesie ze sobą uprawianie sportu,
  • pomaganie młodym ludziom, poprzez uprawianie sportu, w nabyciu podstawowych
  • umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego,
  • wspieranie tworzenia innowacyjnych metodologii prowadzenia zajęć kultury fizycznej,
  • wzmacnianie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć kultury fizycznej,
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,
  • propagowanie sportu jako atrakcyjnej i niezbędnej dziedziny życia.


Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim 01.08.2013r. - 31.07.2015r.

Całkowita wartość projektu 44 500 EUR, w tym kwota dofinansowania 38 375 EUR.

Partnerzy:
Polska:
Gmina Miasto Elbląg, Gimnazjum nr 9, IV Liceum Ogólnokształcące, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Rumunia: School Inspectorate of Timis County, Clubul Sportiv Scolar Bega, Secondary School No. 6 Timisoara, Varias General Secondary School, County Department of Sport and Youth Timis

 

Liczba wyświetleń: 758
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:58:46 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry