Aktualności
„Golden Five”- program dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w rejonie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu
05.09.2013

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2013/2014 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu włączyła do oferty swoich działań program profilaktyczny „Golden Five”.

 

Program przeznaczony jest do realizacji w pierwszych klasach gimnazjum, proponuje rozwiązanie organizujące działalność wychowawczą, integrującą młodzież, opisywany jest jako skuteczny sposób przeciwdziałania problemom, z którymi borykają się tak zwane szkoły II stopnia. Posiada prostą formułę, dzięki czemu jest łatwy do wdrożenia, a o jego skuteczności świadczą wyniki ewaluacji realizowanych w tych szkołach, które program wdrożyły. Rekomendowany jest przez uznane w Polsce i na świecie autorytety w dziedzinie profilaktyki i wychowania jako

 

Aby podjąć decyzję o włączeniu programu do działań profilaktycznych i wychowawczych proponujemy radom pedagogicznym prezentację założeń programu, a następnie dla chętnych nauczycieli udział w 16 – godzinnym szkoleniu pozwalającym pogłębić wiedzę na temat  specyfiki i potrzeb młodzieży w wieku gimnazjalnym. Następnie nauczyciele zainteresowani dalszą współpracą i realizacją programu w swojej klasie zostają przeszkoleni w zakresie wdrażania specjalnych zasad i metod pracy z uczniami ustalonymi w programie.

Przez cały czas trwania realizacji programu nauczycielom zapewnia się opiekę i wsparcie instruktora programu, pracownika Poradni nr 2, psychoterapeuty pani Elżbiety Błażejewskiej - Bandurskiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt naszą poradnią. Osobą najbardziej kompetentną w sprawie programu „Golden Five” jest Pani Elżbieta Błażejewska – Bandurska. 

Szczegółowe informacje na temat programu Golden Five zamieszczone są na stronie internetowej Poradni nr 2: www.poradniaelblag.pl

Liczba wyświetleń: 1631
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:01:30 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry