Aktualności
Konkursu plastycznego
25.04.2013

                                            PROTOKÓŁ W SPRAWIE

KONKURSU PLASTYCZNEGO NA LOGO PROJEKTU
„Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu”
- nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału
historyczno-turystycznego Polski i Słowacji
Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio
 
 
 
Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Elblągu
Data spotkania: 20.03.2013r. godz. 12:00
 
Jury konkursu:
1)     Andrzej Soja, Dyrektor Departamentu Edukacji
2)     Dariusz Targoński, Dyrektor Departamentu Edukacji
3)     Katarzyna Puławska, Inspektor Departamentu Edukacji
4)     Paulina Romanowska, Specjalista Departamentu Edukacji
5)     Piotr Rzepczyński, Podinspektor Departamentu Komunikacji Społecznej
6)     Janina Dziwniel-Stępka, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
7)     Ewa Wojtkiewicz, Za-Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
 
Cel konkursu:
- kształtowanie zainteresowań dotyczących najbliższego otoczenia
- promocja regionu turystycznego z wykorzystaniem historii regionu
- wzbogacanie wiedzy na temat istotnych dla regionu miejsc, zdarzeń, obiektów
- kształtowanie osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych i
pedagogicznych nauczycieli i uczniów
 
Tematyka pracy:
Praca plastyczna przedstawiająca LOGO projektu pn.„ Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu”
 
W terminie do dnia 18.03.2013 do Młodzieżowego Domu Kultury wpłynęło 46 prac:
1)     Julia Seroka – SP nr 1
2)     Bartek Mysłowski – SP nr 1
3)     Marysia Targońska – SP nr 1
4)     Michał Falkowski – SP nr 1
5)     Natalia Szewczyk – SP nr 1
6)     Michał Gałuszewski – SP nr 1
7)     Anna Stępniewska – SP nr 1
8)     Wiktoria Śliwa – SP nr 1
9)     Martyna Wojdyna – SP nr 1
10) Jeremiasz Zalewski – SP nr 1
11) Oskar Wiśniewski – SP nr 1
12)Karolina Niemidomska – SP nr 1
13)Paulina Matuśko – SP nr 1
14)Kacper Tworkowski – SP nr 1
15)Kamila Makowska – SP nr 1
16)Manuela Szałkowska – SP nr 1
17)Agata Bartkowska – SP nr 1
18)Karolina Trochowska – SP nr 1
19)Klaudia Kędzierska – SP nr 1
20)Kacper Wądołowski – SP nr 1
21)Gabrysia Brzezińska – SP nr 1
22)Zuzia Pałkowska – SP nr 1
23)Martyna Perk – SP nr 1
24)Klaudiusz Siedlaczek – SP nr 1
25)Zuzia Ziemińska i Natalia Kmita – SP nr 6
26)Michalina Urbańska i Agnieszka Lisowska – SP nr 6
27)Olga Paszun – SP nr 6
28)Justyna Czerwińska – SP nr 6
29) Patrycja Kwiatkowska – SP nr 6
30)Paulina Łuszczakowska i Maciej Błuchowski – SP nr 6
31)Kamila Kowalczyk – SP nr 6
32)Julia Rusinowska i Julia Gutowska – SP nr 6
33)Hubert Maczuga – SP nr 6
34)Szymon Kijewski SP nr 6
35)Zuzia Skórka – SP nr 6
36)Dominika Arkabuzy – SP nr 12
37)Ola Grzybowska – SP nr 12
38)Mateusz Stankiewicz SP nr 12
39)Honorata Bednarczuk – SP nr 12
40)Milena Marciniak – SP nr 12
41)Daria Wojteczek – MDK
42)Ala Zamojska – MDK
43)Natalia Błaszczyk- MDK
44)Oliwia Żukowska – MDK
45)Krzysztof Małecki – SP nr 8
46)Ola Prokop – SP nr 4
 
 
Zdaniem jury młodzi artyści wykazali się dużą kreatywnością oraz odważną interpretacją tematu. W pracach można zauważyć charakterystyczne cechy naszego miasta oraz miasta partnerskiego – Salka leżącego na Słowacji.
 
Jury spośród nadesłanych pracy przyznało jedną nagrodę główną dla:
Mileny Marciniak z Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu
 
oraz trzy wyróżnienia:
  1. Michał Gałuszewski z Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu
  2. Mateusz Stankiewicz z Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu
  3. Krzysztof Małecki z Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu
 
 
Nagrody rzeczowe wraz z dyplomami zostaną przekazane Dyrektorom poszczególnych szkół oraz wręczone laureatom konkursu.
 
W załączeniu dodatkowe informację:
Liczba wyświetleń: 1544
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 02:16:49 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry