Aktualności
ECHA KONFERENCJI „NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE JAKO OSOBY SEKSUALNE”
24.04.2013

 

W dniu 19 kwietnia 2013 r. w ramach Elbląskiego programu  na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja „Niepełnosprawni intelektualnie jako osoby seksualne”, w ramach której poruszono szereg ważnych zagadnień  zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Podczas konferencji głos zabrali specjaliści z różnych obszarów życia społecznego: psychologowie pracujący w elbląskich placówkach oświatowych: Urszula Łopaciuk pracująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Elblągu, Marta Ulanowska i Kamila Tońska z elbląskich poradni psychologiczno – pedagogicznych), lekarz – ginekolog Joanna Bilkiewicz – Zaryjewska, prawnik - prokurator Marzenna Sikorska, edukatorzy – pedagodzy Bernadeta Jabłońska (biegła sądowa) i Bogumiła Salmonowicz. Obecność tak szerokiego spektrum specjalistów – osób z lokalnego środowiska i w tym środowisku aktywnych zawodowo, umożliwiła prezentację zagadnienia seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie z różnych perspektyw, dając przy tym podstawy do dobrego myślenia o potencjale specjalistycznym, jakim dysponuje nasze miasto. Wszystkim tym osobom należą się wyrazy uznania dla ich kompetencji – wiedzy popartej doświadczenie wynikającym z pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz dla umiejętności mówienia w sposób przystępny o sprawach, które nie są łatwe: o znaczeniu sfery seksualności dla funkcjonowania człowieka, o wadze faktu, że człowiek jest całością psychofizyczną i niezależnie od problemów rozwojowych wymaga zrozumienia i świadomego wsparcia w każdym obszarze swojego człowieczeństwa, o problemach zdrowotnych i prawnych, które rodziców i opiekunów powinny skłaniać do działania.
Prelegenci wskazali zgodne z uznanymi prawami oraz związane z normami społecznymi i zdrowotnymi metody oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych. Ukazali możliwości prawne realizacji potrzeb życiowych przez osoby z upośledzeniem umysłowym. Ukierunkowali myślenie na temat problemów zdrowotnych związanych ze sferą intymną. Odnieśli się do zagrożeń, na które narażone są osoby niepełnosprawne intelektualnie.
O poziomie zainteresowania problematyką a także o trafności doboru formy przekazu świadczy ilości osób, które wzięły udział w konferencji. Przedstawione deklaracje dotyczące   potrzeb edukacyjnych środowiska świadczą o zasadności starań, by kontynuować tego typu działania.
Organizatorzy konferencji

 

Liczba wyświetleń: 1113
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 02:23:57 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry