Aktualności
INFORMACJA O WSKAZANIU JEDNOSTKI DZIECIOM NIEZAKWALIFIKOWANYM
08.04.2020

UWAGA.

DZIECIOM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY NIGDZIE ZAKWALIFIKOWANE, A W KONSEKWENCJI NIE PRZYJĘTE DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA, PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA, ZGODNIE Z ART.31 UST.10 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016r PRAWO OŚWIATOWE (DZ.U. Z 2019, POZ.1148 ZE ZM) PISEMNIE WSKAŻE INNĄ JEDNOSTKĘ, KTÓRA MOŻE PRZYJĄĆ DZIECKO.

PISEMNIE WSKAZANIE RODZICE OTRZYMAJĄ LISTOWNIE (na adres podany we wniosku) LUB W INNY DOSTĘPNY SPOSÓB (np. pocztą mailową) W TERMINIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO.

Liczba wyświetleń: 1183
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
08/05/2020 09:25:03 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry