Aktualności
Komunikat dla rodziców dzieci, które nigdzie nie będą przyjęte w edukacji przedszkolnej
29.03.2019

Informujemy, że dzieciom, które nigdzie nie będą przyjęte, Prezydent Miasta Elbląga zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) pisemnie wskaże inną jednostkę, która może przyjąć dziecko. Pisemne wskazanie rodzice otrzymają listownie na adres podany we wniosku w terminie, nie później, niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego. W piśmie będzie również określona data potwierdzenia przez rodziców przyjęcie miejsca we wskazanej jednostce wychowania przedszkolnego.

Liczba wyświetleń: 1922
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
08/05/2020 09:28:51 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry