Aktualności
STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
03.09.2018

     Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu uprzejmie  informuje, że tak jak w ubiegłych latach przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi przeprowadzona zostanie akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2018/2019  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg - w nieprzekraczalnym ustawowym terminie do dnia  15 września  danego roku szkolnego.  

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wynosi:

  • do dnia 30.09.2018 r. - 514 zł netto
  • od dnia 01.10.2018 r. - 528 zł netto

 

 Wnioski można pobrać:

  1. z Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia;
  3. w szkole, do której uczęszcza uczeń,  jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg;
  4. w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 312),  jeżeli  uczeń  pobiera  naukę w szkole, dla której Gmina Miasto Elbląg nie jest Organem Prowadzącym.

Szczegółowe  informacje uzyskacie Państwo:  Biuletyn Informacji Publicznej - Karta Usługi   KU-157/DESiT

Liczba wyświetleń: 1501
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
09/19/2019 21:58:17 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry