Aktualności
STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
30.08.2017

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu uprzejmie  informuje, że tak jak w ubiegłych latach przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi przeprowadzona zostanie akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2017/2018  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg - w nieprzekraczalnym ustawowym terminie do dnia  15 września  br.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne - nie uległa zmianie - nie może być wyższa niż kwota 514 zł  netto i jest ona ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zmianami).

 Wnioski można pobrać:

z Biuletynu Informacji Publicznej

-  z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia;

-  w szkole, do której uczęszcza uczeń,  jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg;
- w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 318),  jeżeli  uczeń  pobiera  naukę w szkole  położonej  poza terenem Miasta Elbląg lub w innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.

Szczegółowe  informacje uzyskacie Państwo:  Biuletyn Informacji Publicznej - Karta Usługi   KU-157/DESiT
   Z A P R A S Z A M Y 

Liczba wyświetleń: 1921
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.14
06/18/2019 01:10:31 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry