Aktualności
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO-PÓłKOLONIE
28.04.2017

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU  LETNIEGO-PÓłKOLONIE

 

Departament Edukacji i Sportu  uprzejmie informuje, że  we  współpracy ze szkołami przygotował atrakcyjną ofertę wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W zajęciach trwających od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie, będą mogły wziąć udział dzieci pozostające w tym czasie w Elblągu. Pod opieką wykwalifikowanej kadry  spędzą ten czas w sposób aktywny oraz atrakcyjnie urozmaicony tematycznie.


W czasie wakacji  zaplanowano osiem dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację będą odpowiadały:

I turnus:  26 czerwca – 7 lipca

 Szkoła Podstawowa nr 6,  ul. Piłsudskiego 4

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,  ul. Polna 8 A

II turnus:  10 lipca – 21 lipca

Szkoła Podstawowa nr 16,  ul. Sadowa 2

Szkoła Podstawowa nr 15,  ul. Modlińska 39

III turnus: 24 lipca – 04 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 14,  ul. Mielczarskiego 45

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Słoneczna 14

IV turnus:  7 sierpnia – 18 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 4,  ul. Mickiewicza 41

Zespól Szkól nr 1 (SP 11),  ul. Korczaka 34

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półkolonii, winni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.
W szkole tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półkolonię (będzie potrzebny PESEL dziecka).

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 10 maja 2017 r. od godziny 8.00. 

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby ( 100 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępu  itp.).

Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie
(zwolnione są z opłaty 40 zł)         

Uwaga:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  2  w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze  wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

Liczba wyświetleń: 2099
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.14
06/18/2019 01:09:55 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry