Aktualności
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
11.05.2016

Na tegoroczne wakacje Departament Edukacji, Sportu i Turystyki we współpracy ze szkołami przygotował atrakcyjną ofertę wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane  półkolonie, dlatego też w czasie wakacji  zaplanowano  dziesięć dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację będą odpowiadały:

I turnus: 27 czerwca – 8 lipca

  • Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Mielczarskiego 45
  • Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Modlińska 39
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – ul. Polna 8 A

II turnus: 11 lipca – 22 lipca

  • Zespół Szkół nr 2(SP 25) – ul. Wyżynna 3
  • Szkoła Podstawowa nr 18 – ul. Węgrowska 1
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – ul. Kopernika 27

III turnus: 25 lipca – 5 sierpnia

  • Szkoła Podstawowa nr 16 – ul. Sadowa 2
  • Szkoła Podstawowa nr 23 – ul. Słoneczna 14

IV turnus: 8 sierpnia – 19 sierpnia

  • Szkoła Podstawowa nr 12 – ul. Zajchowskiego 12
  • Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Mickiewicza 41

 

Wszelkie informacje dostępne są w szkołach podstawowych.

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka
w półkolonii, winni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.

W szkole tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półkolonię (będzie potrzebny PESEL dziecka).

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 16 maja 2016 r od godziny 8.00. 

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby ( 100 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępu  itp.).

Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej
w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie ( zwolnione są z opłaty 40 zł)         

Uwaga:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 i  2  w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze  wszystkich elbląskich szkół (również dzieciz niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

W związku z bardzo licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

 

Liczba wyświetleń: 2080
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:41:57 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry