Rekrutacja do przedszkoli

 

Pliki (dokumenty) do pobrania:

 

Rekrutacja do przedszkoli 2014/2015
 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
 

Infomacja dla Rodzica

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
 

Czysty druk Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego
Czysty druk Deklaracja wola zapisu wychowania przedszkolnego
 

 

 

 

 Instrukcja wypełniania formularzy:

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 


DROGI RODZICU !

 

Od 14 marca 2014 r. w systemie została uruchomiona możliwość złożenia "Wniosku o przyjęcię do przedszkola ". 
 

Oświadczenia do wniosku :

Oświadczenie o objęciu pomocą MOPS

 

Oświadczenie o placówce-nadzorze kuratorskim
 

Oświadczenie o smotnym wychowywaniu
 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
 

Oświadczenie o wielodzietności
 

Oświadczenia o zatrudnieniu
 

Oświadczenie, że zamieszkuje w obwodzie szkoły

 

UWAGA : Proszę pamiętać, iż do wniosku należy dołączyć dokumenty[1] potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i lokalnych (tych, które Państwo zaznaczyli we Wniosku o przyjęcie do przedszkola)

 

[1] Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów.

 

  NazwaLiczba wolnych miejsc
1Przedszkole [SOSW2]0
2Przedszkole Nr 3 0
3Przedszkole Nr 40
4Przedszkole Nr 52
5Przedszkole Nr 67
6Przedszkole Nr 80
7Przedszkole Nr 100
8Przedszkole Nr 110
9Przedszkole Nr 130
10Przedszkole Nr 140
11Przedszkole z Grupami Integracyjnymi Nr 150
12Przedszkole Nr 170
13Przedszkole Nr 1813
14Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 191
15Przedszkole Nr 211
16Przedszkole Nr 230
17Przedszkole Nr 240
18Przedszkole Nr 261
19Przedszkole Nr 290
20Przedszkole Nr 310
21Przedszkole Nr 339
22Przedszkole Nr 344