Rekrutacja do przedszkoli

UWAGA !!! DROGI RODZICU,Złóż Deklarację zapisu dziecka do przedszkola(16-22 kwietnia 2015), w tym celu należy otworzyć wniosek.


  NazwaLiczba wolnych miejsc
1Przedszkole [SOSW2]0
2Przedszkole Nr 3 28
3Przedszkole Nr 4 0
4Przedszkole Nr 50
5Przedszkole Nr 626
6Przedszkole Nr 80
7Przedszkole Nr 109
8Przedszkole Nr 114
9Przedszkole Nr 130
10Przedszkole Nr 1421
11Przedszkole z Grupami Integracyjnymi Nr 151
12Przedszkole Nr 1713
13Przedszkole Nr 1812
14Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 192
15Przedszkole Nr 219
16Przedszkole Nr 230
17Przedszkole Nr 24 0
18Przedszkole Nr 2621
19Przedszkole Nr 294
20Przedszkole Nr 3118
21Przedszkole Nr 3322
22Przedszkole Nr 3410

 

 

Informacje dot. rekrutacji do przedszkoli:
 

 

Harmonogram zapisów do przedszkoli na rok szkolny 2015-2016

Rodzic intrukcja użytkownika - 2015/2016

Harmonogram

Zasady regulamin EPED- 2015/2016


Obwody szkół podstawowych 

 

 Instrukcja wypełniania formularza

 

 

 


DROGI RODZICU !

 

Od 10 kwietnia 2015 r. w systemie  nie ma  już możliwość złożenia "Wniosku o przyjęcię do przedszkola "- zainteresowani Rodzice proszeni są o zgłoszenie się do Dyrektorów przedszkoli. 
 

Oświadczenia do wniosku :

 

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 7 godzin dziennie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie, zamieszkuje w obwodzie szkoły - 2015-2016


Zaświadczenia o zatrudnieniu

 


 

UWAGA : Proszę pamiętać, iż do wniosku należy dołączyć dokumenty[1] potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i lokalnych (tych, które Państwo zaznaczyli we Wniosku o przyjęcie do przedszkola)

 

[1] Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów.