Rekrutacja do przedszkoli
 NazwaLiczba wolnych miejsc
1Przedszkole [SOSW2]0
2Przedszkole Nr 3 54
3Przedszkole Nr 4 42
4Przedszkole Nr 514
5Przedszkole Nr 655
6Przedszkole Nr 826
7Przedszkole Nr 1047
8Przedszkole Nr 1126
9Przedszkole Nr 1339
10Przedszkole Nr 1450
11Przedszkole z Grupami Integracyjnymi Nr 1520
12Przedszkole Nr 1760
13Przedszkole Nr 1848
14Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1924
15Przedszkole Nr 2163
16Przedszkole Nr 2346
17Przedszkole Nr 24 35
18Przedszkole Nr 2668
19Przedszkole Nr 2947
20Przedszkole Nr 3155
21Przedszkole Nr 3342
22Przedszkole Nr 3437

 

Pliki (dokumenty) do pobrania:

 

Dekalaracja woli zapisu
 

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego


 

 


Informacje dot. rekrutacji do przedszkoli:
 

 

Harmonogram zapisów do przedszkoli na rok szkolny 2015-2016

Rodzic intrukcja użytkownika - 2015/2016

Harmonogram

Zasady regulamin EPED- 2015/2016


Obwody szkół podstawowych 

 

 Instrukcja wypełniania formularza

 

 

 


DROGI RODZICU !

 

Od 23 marca 2015 r. w systemie  uruchomiona  jest możliwość złożenia "Wniosku o przyjęcię do przedszkola ". 
 

Oświadczenia do wniosku :

 

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 7 godzin dziennie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie, zamieszkuje w obwodzie szkoły - 2015-2016


Zaświadczenia o zatrudnieniu

 


 

UWAGA : Proszę pamiętać, iż do wniosku należy dołączyć dokumenty[1] potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i lokalnych (tych, które Państwo zaznaczyli we Wniosku o przyjęcie do przedszkola)

 

[1] Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów.